Umeås utveckling från storsocken till storstad

 

Första omnänmnadet av Umeå är 1314 och under medeltiden sträckte sig socknen ända till Norska gränsen, vilket var naturligt, eftersom människor i bygden rörde sig i öst-västlig riktning. Bönderna vid kusten idkade sk träskfiske i sjöarna i inlandet.

Delar av området avsöndrades och blev självständiga socknar - nu kommuner. 1974 inkorporerades dock Sävar och Hörnefors, Holmsund och Holmöns kommuner. Holmön var för övrigt Sveriges minsta kommun med ca 150 invånare.

 

 

Befolkningsutvecklinegn

Rött = Umeå socken,Umeå landskommun, Umeå kommun utom Umeå tätort.

Blått = Umeå stad, Umeå tätort

Större förändringar beror på gränsändringar.1966 inkorporerades Umeå Landskommun med staden.

Befolkningen i socknen var större än staden ända fram till början av 1960-talet.

Befolkningstillväxten ökade i mitten av 1700-talet. En allmän befolkningstillväxt i landet berodde på den fredsperiod som var efter krigen på 1500-talet, och 1600-talet.

Ökningen från 1960-talet och framåt beror främst på tillkomsten av Umeå Universitet.