Umeå Politiska karta

Jag har valt att göra fyra kartor över valresultatet 1994. Moderaterna och Socialdemokraterna är så stora att de har fått egna kartor. Resultaten för Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna har en lags samman till en egen karta. Den "rödgröna röran" Miljöpartiet och Vänsterpartiet är också sammanslagna till en karta. Kartorna redovisar skillnaden i procentenheter gentemot valresultat i landet som helhet. Två färgskalor har används. För S- och Mp/V- kartorna är olika shatteringar av rött bättre än riksgenomsnittet och blågrått sämre än riksgenomsnittet. För M- och Fp-C-KD-kartorna är däremot skilda shatteringar av blått bättre än riksgenomsnittet och gult är sämre än riksgenomsnittet. Observera om dessa kartor används i något sammanhang, var vänlig och uppge källan.

Klicka på kartorna för att förstora!
 Socialdemokraterna
 Moderaterna
 Vänsterpartiet och Miljöpartiet  Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna

Klicka på kartorna för att förstora!

Några reflextioner

För staden som helhet ligger Socialdemokraterna och Övriga Borgeliga partier (C,Fp och KD) ungefär som för valresultatet för riket som helhet. Moderaterna är avsevärt sämre än riksgenomsnittet medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet är bättre än riksgenomsnittet.

Socialdemokraternas starkaste fästen är Ersboda och Mariehemsområdet utom Mariehemsgård. Även Böleäng Västra är ett starkt sossefäste. Svagast är socialdemokraterna på Berghem Norra, Centrum-området samt Universitets och Ålidhemsområdet. Valresultaten följer i stort sett bostadstyperna. Områden med flerfamiljshus röstar socialdemokratiskt medan villa-områden har få S-väljare. Ett undantag är Ålidhems- och Universitesområdet ett område med hyrehus och få S-väljare, en förklaring kan vara att studenter inte i så stor utsträckning röstar socialdemokratiskt.

Moderaterna är starkast i Centrum och på Berghem Norra. Områden som har relativt sett höga fastighetsvärden (?). I övrigt är moderaterna i Umeå sämre än riksgenomsnittet. Sämst är det på: Ersboda, Marihem, Ålidhem, Umedalen och Böleäng.

Vänstern och Miljöpartet är mycket starkare i Umeå än i riket. Starkast är de i de Östra Stadsdelarna; Mariehem, Ålidhem och Carlshem samt Umedalen och Böleäng Västra. Även i närområdet runt Centrum gick det bra för dessa partier. Sämst gick det i Centrum, på Östteg och på Kungsängen. Tydligen har bosättningen av studenter stor betydelse för dessa partier.

Övriga Borgeliga partier (Fp,C och Kd) gjorde ett bättre val i Umeå än i riksgenomsnittet. Bäst gick det på Östteg, Backen, och Berghem Norra. För de två förstnämda kan den lantliga anknytningen kanske spela roll. Sämst gick det på Ersboda, Marieberg, Södra Ålidhem samt Böleäng Västra.

Slutligen kan sägas att två områden utmärker sig: Böleäng Västra och Berghem Norra. Böleäng är ett mycket tydligt socialistiskt område medan Berghem Norra ett tydligt borgeligt område.