Om namnet Umeå
Betydelsen av namnet Umeå är ännu inte förklarat. Den vanligaste tolkningen är att socknen fått namn av älven som sin tur är namngiven efter jätten Ymer. Uman har även tolkats mer ljudligt - Hon som dundrar och tjuter och skall vittna om de mäktiga forsarna, som en gång i tiden rann direkt ut i havet. Umeå har under tidens gång stavats olika. Nedan några exempel. Uttalet har även det varit föränderligt. Nuvarande "Ume" - alltså med stumt å är på väg att försvinna mot ett mer rikssvenskt uttal med å-ljud

Umu
Huum
Huma
Uma
Ume
Umo
Umå
Umeå
 
 
Svenska:
Finska:
Samiska:
1314
1316
(1300-tal)
1316-1614
1324-1607
1417-1617
1518-1661
1580-
 
 
Umeå
Uumaja
Ubmeje
Ymsen
Ymseborg
Omberg
Ymisland
Uma
Uma Thurman
Ymer
Ymr
Ymta/Ömta
Ymla
Uoma
Oma
Uman
Oman
Um(m)a
Sjö i Västergötland
Herrgård i Västergötland
Berg i Östergötland
Hervarasagan
Indisk gudinna [ljus]
Skådis (jmf ovan)
Jätte
forn isl [larm, tjuta]
svensk dialekt [idissla]
nordsvensk dialekt [viska]
finska [brant ådal]
Indianernas Bigfoot
Stad i Ukraina
Land på Arabiska halvön
Arabiskt gemenskaphetssträvnan
Kartan ovan och kolumnen nedan visar Um-namn när och fjärran.
Observera att Um-namnet ingalunda stannar vid älven utan finns även i Norge,
vid Vindelälven och mot Ångermanland.