1) Välj Karta: - Sockenkartan (kommunen)
- Centrumkartan 2) Klicka på Kartan
- Stadskartan 3) Fortsätt - Klicka här