Mariehemsdalen och Mariedal eller
Kamrersmyran och Husmyran
Kartan visar äldre bebyggelsenamn i Mariehemsdalen och Mariedal