Västerbacken, Österbacken samt Hamnen 1714 och 2000
Gröna nyanser och grått visar området år 1714. Dessa områden är lagt ovanpå en karta från år 2000. Förlagan för 1714 års karta är: "Geometrisk Avritning uppå Umeå Prästebords Ägor uti Västerbottens Läns Södre Kontrakt..." Bebyggt område 1714 är förutom kyrkstugorna också några hemman. Enligt min bedömning bör älvsbrinken ändrat form sedan 1714. Skall studera detta vidare.